Konsultacije na više nivoa

Savremeni život zahteva i savremeni tip savetovanja, koji je moguće ostvariti putem elektronske komunikacije i to u različitim oblastima ljudskog funkcionisanja. Stoga, ova stranica je kreirana da vam omogući multidisciplinarni tip savetovanja na polju psihoterapije, regulacije stresa, ličnog (mental & life) coaching-a, samoisleljenja, komunikacijskih veština, menadžmenta ljudskih resursa, liderstva i rada sa timovima.

Sva ova područja su obuhvaćena, sistematizovana i sažeta u mojim (super) brand-ovima: Multifokalna kombinovana psihoterapija (Multifocal Combined Psychotherapy), Multilevel Mental Coaching i Koncentrično samoisceljenje (Concentric Self-Healing). Oni su plod mog 25-togodišnjeg profesionalnog iskustva stečenog u različitim sferama ljudske komunikacije, kao i u konkretnom pružanju pomoći drugima.

Ostali programi:

PSIHOANALITIČKA PSIHOTERAPIJA
PSIHODRAMA
EMDR
PSIHOTERAPIJA STRAHOVA
INTEGRATIVNI STRES MENADŽMENT
PSIHODIJETA
STRES I SPORT
ANTIEJDŽING I STRES

To znači da ćete preko ove stranice moći da dobijete praktične savete u vezi vaše individualne psihoterapije, vašeg mentalnog funkcionisanja, ličnog zivota, odnosa sa prijateljima, odnosa u porodičnim i profesionalnim grupama (komunikacija sa okolinom), vaše kreativnosti, duhovnog razvoja, kao i u vezi postavljanja sopstvenih ciljeva, kreiranja planova, i donošenja važnih odluka. Poseban tip savetovanja je namenjen mlađim psihoterepeutima u vidu supervizije nihovog rada, kao i trenerima koji za to imaju potrebu

Kontakt

tel: +381 61 601 6045
e-mail counseling@zvonkodzokic.com