ANTIEJDŽING I STRES


Stres i starenje
Hronični stres, pored ostalog, izaziva promene hormonalnog statusa i metabolizma (razmene materija i energije) u organizmu. Tim putem nastaju oštećenja u ćelijama mozga i tela, čime se ubrzava proces starenja i degeneracije organizma.

Antiejdžing i stres
Glavne antidote (protivnike) starenja u suštini predstavljaju adekvatna regulacija stresa, inauguracija zdravog stila života i upotreba specifičnih tehnika mentalne stimulacije odeređenih psihobioloških poluga u organizmu. Time se podstiče lučenje određenih hormona kao što su endorfin, DHEA (dehidroepiandrosteron), STH (hormon rasta), melatonin, testosteron, estrogen, kao i oslobađanje i stabilizacija kvalitetnih neuro-hemijskih procesa u mozgu i telu čoveka.

Antejdžing hormoni
Endorfin predtstavlja jedan od najvažnijih antiejdžing hormona u ljudskom organizmu, pored drugih važnih efekata koje ima na njega kao što su smanjivanje boli (analgezija), topljenje stresa, čiščenja oštećenih krvnih sudova i stimulacija lučenja ćelijskog imuniteta (NK ćelije). Njegovo antiejdžing (protiv starenja) dejstvo počiva na povećanom stvaranju enzima SOD (superoksid dismutaza) u telu. Ovaj enzim neutrališe dejstvo prisutnog superoksida u organizmu (a koji nastaje nepravilnom regulacijom, zbog stresa i ostalog, unešenog kiseonika) i koji je glavni uzročnik oštećenja ćelija mozga i tela putem produkcije slobodnih radikala. DHEA, koji isto tako povećeva svoje prisustvo u organizmu prilikom upotrebe selektovanog antistres pristupa i programa za zdravi život, ima atiejdžing dejstvo i time što reguliše niz drugih „pozitivnih“ hormona kao što su STH, melatonin, testosteron, estrogen i beta-endorfin.

Moć autoregulacije
Ovi hormoni kao i drugi pozitivni (antiejdžing) neurobiohemijski produkti i procesi, koji ujedno predstavljaju i večno traženu „ambroziju mladosti“, jedino mogu da se generišu endogeno (unutrašnjim putem). Oni ne mogu da budu uneti u organizam spoljašnjim, veštačkim putem, jedino putem hrane njihovi prekursori (početni osnovni elementi potrebni za njihovu proizvodnju u organizmu)!

Mentalni pristup
Od prethodno iznesenog proizilazi pretpostavka da svaki čovek može, preko adekvatnog mentalnog pristupa, da generiše ciljane antistres i antiejdžing mehanizme u sopstvenom organizmu i time da reguliše proces starenja. Glavni znak, na primer, da je hormon endorfin oslobođen u organizmu je doživljaj duboke opuštenosti, lakoće, unutrašnjeg blagostanja i „telesne radosti“. U cilju podsticanja ovakvog stanja, koje je ujedno antistresno i antiejdžing, potrebno je sistematično praćenje selektovanih programa koji stimulišu uključivanje specijalnih mentalnih alatki (postupaka), zbog optimalnog povezivanja i sinhronizacije relacije um-telo.

Antiejdžing antistres tretman
Regulacija procesa starenja, izazvanog stresom, i podsticanje antiejdžing mehanizama u organizmu postiže se pažljivim korišćenjem adekvatnog programa. Ovaj program se određuje posebno za svakog učesnika, shodno individualnoj stresnoj konstelaciji, strukturi ličnosti, navikama i dr. Praktični tretman uobičajeno sadrži:

  • specifičnu kombinaciju tehnika čišćenja stresa
  • mentalni i telesni antiejdžing trening
  • regulaciju ishrane i negativnih životnih navika
  • učenje veština mentalne organizacije i samoregulacije

Pokrenite svoju unutrašnju moć i podmladite svoj organizam!