KONCENTRIČNO SAMOISCELJENJE

Ova inovativna tehnika predstavlja progresivnu, tri-centričnu metodu samoisceljenja. Ona je usmerena ka ubrzanoj i efikasnoj mobilizaciji, pojačanju i fokusiranju samoisceljujućih resursa kod osoba koje manifestuju nedostatak u korišćenju samoisceljujućih kapaciteta. Ogromni resursi moćnih samoisceljujućih potencijala su uvek prisutni u nama i oko nas! Obično je problem kako da poverujemo da oni postoje i dođemo u kontakt sa njima, kao i kako da ih dalje razvijemo i efikasno upotrebimo.

KONCENTRIČNO SAMOISCELJENJE je metod koji na razumljiv način pojednostavljuje pristup i rukovanje ovim resursima. Fokusirano je na rad sa tri koncentrična polja, tri koncentrična cilja i tri koncentrične faze.

  • Tri koncentrična polja su: telesno polje, mentalno polje, i polje okoline. Energija samoislceljenja je fiksirana (zaposednuta; blokirana) na različitim pozicijama u sva tri polja. Ona treba postepeno da bude oslobođena da bi protekla centralnim tokom samoisceljenja u organizmu.
  • Tri koncentrična cilja su: relaksacija, prijatnost (zadovoljstvo), i samoisceljenje. Oni su direktno povezani sa dostizanjem optimalnog nivoa psiho-neuro-endokrino-imunološkog balansa u ljudskom organizmu.
  • Tri koncentrične faze su: oslobađanje, transformacija, i usmeravanje samoisceljućeg potencijala.

U toku tretmana uobičajeno je da se pojave doživljaji i iskustva tipa mentalnih i telesnih blokova, strahova, otpora, izviranje raznovrsnih kognitivnih i emocionalnih sadržaja, kao i drugih kontra-sila sa različitih pozicija-polja u smislu inhibicije procesa samoisceljenja. Koncentrično samoisceljenje sadrži i koristi kombinovane tehnike sa ciljem efikasnog prevazilaženja takvih, očekivanih prepreka.

KONCENTRIČNO SAMOISCELJENJE se preporučuje u tretmanu energetskih disbalansa i deficita, psihosomatskih sindroma, endokrinih i imunoloških poremećaja, hroničnih stresnih i post-traumatskih poremećaja, burn-out sindroma (pregorelost od radnog stresa), kao i kod post-operativnih stanja. Isto tako se preporučuje top-menadžerima i izvršnim direktorima kao strategijski model energetske autoregulacije, kao i prevencije razvijanju stresnih i psihosomatskih poremećaja.