Dobrodošli na moj web-portal! Iskreno se nadam da će ova poseta doprineti unapređenju vašeg zdravlja i znanja, kao i daljem i dubljem spiritualnom razvoju. U svakom slučaju, siguran sam da ćete se ovde upoznati sa sadržajima koje do sada niste imali prilike da sretnete na drugim mestima. Preporučujem vam da putem unutrašnje percepcije i intuicije izaberete sadržaje koji mogu da izvrše pozitivan uticaj na vas...
Sadržaj

Sadržaj portala je raspoređen u nekoliko tabova, shodno mom dosadašnjem bogatom životnom i profesionalnom iskustvu, kao i odatle stečenom specifičnom znanju. Ono je bazirano na produbljenom izučavanju i holističkom praktikovanju velikog spektra naučnih i interdisiplinarnih veština pozitivnog uticaja na ljudski organizam. I to uglavnom putem unapređenja psihičkog funkcionisanja. Smatram da je došlo pravo vreme da ta iskustva i znanja prenesem na što veći broj ljudi prateći sve izraženiju potrebu za njima u svetu. Internet je u ovom momentu, čini mi se, jedinstven medij za ostvarenje ovakve ideje.

U tabu “Knjige & Tekstovi” srešćete se sa knjigama i člancima koje sam izabrao za objavljivanje na ovoj stranici. U njima su tekstualni sadržaji koji treba, svaki na svoj način, da doprinesu boljem upoznavanju i prihvatanju znanja i veština koje su, po meni, potrebne čoveku 21-og veka. Veliki broj novih tekstova je u pripremi, tako da će ovaj tab vremenom biti sve bogatiji u svojoj raznovrsnosti tema i sadržaja koje nudi.

Tab “Savetovanje” je kreiran da omogući direktnu komunikaciju i komunikaciju savremenog tipa (e-mail, video veza…). To je sa ciljem da vam se ponudi adekvatno savetovanje iz oblasti u kojima bih mogao da pomognem u vašem funkcionisanju, kao što su: psihoterapija, upravljanje stresom, samoisceljenje, mental & life coaching, organizacija i upravljanje ljudskim resursima, komunikacijske veštine, razvoj kreativnih potencijala... Tu će te se sresti i sa mojim superbrendovima iz ovih oblasti.

Sadržaji u tabu “Galerija” su rezultat mojih dugogodišnjih istraživanja (vidi knjige “Kreativni proces i psihoanaliza”; “Moć Psihodrame”) i postignutih rezultata (vidi CV) u oblasti “Healing Art-a”. Tu su izložene vizuelne forme u vidu fotografija koje, ukoliko se pravilno upotrebe u određenom kontekstu, izazivaju dozirane i ciljane pozitivne promene kod recipijenata. Slike pripadaju različitim sferama uticaja na ljudsku psihu, što ih klasificira kao: energetske, relaksirajuće, slike koje podstiču prirodnu spiritualnost, slike koje oslobađaju kreativnu imaginaciju, isceljujuće slike i dr.

U tabu “Interactive SHD” nalaze se moji patenti i inovacije u području Virtuelne terapije (Virtual Reality Therapy, VRT) koje sam nazvao Interactive Self-Help Devices. Oni su specifično dizajnirani i programirani za individualnu interaktivnu upotrebu. Svaki od Interactive SHD vrši odredjeni uticaj na korisnika izazivajući pri tome ciljanu pozitivnu promenu u psiho-fizičkom funkcionisanju. Njihovom upotrebom korisnik stiče mogućnost samopomoći u različitim područjima veština autoregulacije kao: um-telo sinhronizacija, samoisceljenje, regulacija stresa, emocionalna inteligencija, kreativna imaginacija, energetsko oslobađanje, prirodna spiritualnost, itd. Time Interactive SHD nude čoveku 21-og veka mogućnost samostalne i nezavisne mentalne regulacije svoga zdravlja, psihičkog funkcionisanja i spiritualnog razvoja.



Biografija

Zvonko Džokić: neuropsihijatar, psihoanalitički psihoterapeut, psihodramski trener, EMDR praktičar (ECP), konsultant i trener u oblasti stres menadžmenta (tvorac posebnog programa), Mind Coach, ekspert u oblasti komunikacijskih veština i upravljanja ljudskim resursima, konsultant u PR projektima, kreator specijalnih programa na polju art terapije i lekovite umetnosti, pisac, inovator (MK/P/2006/431; MK/P/2007/295), kreator brendova: Multifocal Combined Psychotherapy, Concentric Self-healing, Multilevel Mental Couching kao i brenda “Interactive SHD” (Interactive Self-Help Devices) u oblasti Virtuelne terapije (Virtual Reality Therapy, VRT): - Daily Magic Messages, Daily Healing Messages, Vionizer, Relaxation Training, Visceral Training, Positive Training, Self-Healing Training, Contemplation Training, Antistress Assistant, antistres.mk.

Vidi više...

 

E-mail

zvonko.dzokic@gmail.com