INTEGRATIVNI STRES MENADŽMENT

 

            Osnova
Integrativni stres menadžment predstavlja jedinstveni obuhvatni program regulisanja stresa i stresnih posledica. Nastao je kao rezultat višegodišnjeg posvećenog rada i istraživanja Dr. Zvonka Džokića na polju stresnih poremećaja i samoisceljenja, primenom različitih pristupa, tehnika i njihovih kombinacija. Ovaj program je dokazao svoju moć u praksi ostvarivanjem uspešnih rezultata kod velikog broja klijenata.

            Sadržaj
Integrativni stres menadžment je sastavljen od kombinacije efikasnih programa i faza kroz koje prolazi klijent u cilju prevencije i razrešenja stresnog poremećaja:

 • Mapiranje:
  - aktuelne stresne konstelacije
  - životne stresne podloge
  - traumatskih situacija
  - negativnih kognitivnih sadržaja
  - emocionalnih reakcija na stres
  - telesnih reakcija i poremećaja
 • Uvid u dinamiku stresnog poremećaja
  - struktura ličnosti
  - reaktivni/konfliktni fokusi
  - odbrambeni mehanizmi
  - emocionalne fiksacije
  - kognitivni stavovi
  - loša organizacija (vreme i dr.)
  - interpersonalne relacije
  - psihofiziološka konstitucija
 • Edukacija
  - ciljane informacije o stresu
  - životne veštine i stres
  - profesionalne veštine i stres
 • Reprocesiranje traumatskih memorija (ukoliko postoje)
  - čišćenje patoloških memorija
  - korekcija pogrešnih kognicija
 • Antistres tehnike - trening
  - Psihomotorna relaksacija
  - Visceralni trening
  - Kognitivni trening
  - Upravljanje besom
  - Trening odvajanja
  - Energetski trening
  - Pozitivna vizualizacija
  - Psihoimunostimulacija
  - Programiranje vremena
 • Praćenje
  - podrška do stabilizacije optimalnog balansa