MULTIFOKALNA KOMBINOVANA PSIHOTERAPIJA

 

Ovo je specijalni psihoterapeutski program, stvoren poslednjih godina kao superbrend Dr. Zvonka Džokića. On je rezultat velikog i raznovrsnog terapeutskog iskustva u treatmanu kombinovanih psihičkih poremećaja, sve češće prisutnih kod današnjih klijenata. Tokom vremena holistički pristup MULTIFOKALNE KOMBINOVANE PSIHOTERAPIJE se pokazao izuzetno efikasnim u radu sa pravilno selektovanim klijentima.

MULTIFOKALNA KOMBINOVANA PSIHOTERAPIJA (MKP) u svojoj osnovi predstavlja kombinaciju nekoliko prethodno priznatih i potvrđenih psihoterapeutskih tehnika:

 • Psihoanalitička psihoterapija
 • Stres menadžment
 • Psihomotorna relaksacija
 • Visceralni trening
 • Kognitivni trening
 • Upravljanje besom
 • Trening odvajanja
 • Energetski trening
 • Positivna vizualizacija
 • Psihoimunostimulacija
 • Programiranje dana (daily mind-set)
 • EMDR
 • Psihodrama (role-playing tehnike)
 • Savetovanje (kliničko, nekliničko…)
 • Healing Art (lekovita umetnost)
 • Coaching (life, komunikacijske veštine, itd.)

Uvek poseban, operativni program MKP-a je specifično dizajniran i prilagođen (“tailor made program”) potrebama klijenta. MKP se preporučuje u tretmanu mešovitih simptoma, isprepletenih i istovremeno prisutnih u raznim mentalnim poremećajima tipa: panični, anksiozni, stresni, traumatski, depresivni, fobični, opsesivni/kompulsivni, karakterni (“panzer”), strukturni, psihosomatski, psiho-imunološki, nesanica, kriza identiteta, profesionalna inhibicija ...

 

MULTILEVEL MENTAL COACHING

 

Ovo je poseban integrativni model mentalnog coaching-a, kreiran kao superbrend Dr. Zvonka Džokića. Nastao je kao rezultat višegodišnjeg praktičnog iskustva u ulozi mental coach-a u radu sa različitim klijentima, uglavnom top-menadžerima i vrhunskim profesionalcima. U današnje vreme uočljiva je povećana potreba za klaster-programima tipa MULTILEVEL MENTAL COACHING.

MULTILEVEL MENTAL COACHING (MMC) je tailor-made (ciljano pravljen) program. Uobičajeno se kreira nakon precizne procene potreba i mogućnosti klijenata. Specifično se prilagođava njihovoj strukturi ličnosti, kao i konkretnim profesionalnim i ličnim ciljevima. Postoje četiri nivoa - klastera MMC programa:

 • Mind Re/Set
 • Kognitivni
 • Emocionalni
 • Bihevioralni
 • Psihosomatski
 • Bazični Self-menadžment
 • Mapiranje (procena realnosti)
 • Upravljanje stresom/emocijama
 • Upravljanje vremenom
 • Energetski menadžment
 • Mentalno programiranje
 • Strategijski Self-menadžment
 • Stvaranje ideja (brain-storming, listing etc.)
 • Postavljanje ciljeva
 • Planiranje
 • Donošenje odluka
 • Personalni Coaching
 • Life coaching (upravljanje situacijama iz života)
 • Komunikacijske veštine (međuljudske i poslovne)
 • Profesionalni coaching (HR menadžment, liderske veštine itd.)

MULTILEVEL MENTAL COACHING se uglavnom preporučuje vrhunskim profesionalcima koji se nalaze pod pritiskom odgovornih uloga, kao i pod teretom kompleksnih zadataka /projekata u svojim karijerama i privatnom životu.

 

KONCENTRIČNO SAMOISCELJENJE

 

Ova inovativna tehnika predstavlja progresivnu, tri-centričnu metodu samoisceljenja. Ona je usmerena ka ubrzanoj i efikasnoj mobilizaciji, pojačanju i fokusiranju samoisceljujućih resursa kod osoba koje manifestuju nedostatak u korišćenju samoisceljujućih kapaciteta. Ogromni resursi moćnih samoisceljujućih potencijala su uvek prisutni u nama i oko nas! Obično je problem kako da poverujemo da oni postoje i dođemo u kontakt sa njima, kao i kako da ih dalje razvijemo i efikasno upotrebimo.

KONCENTRIČNO SAMOISCELJENJE (CSH) e metod koji na razumljiv način pojednostavljuje pristup i rukovanje ovim resursima. Fokusirano je na rad sa tri koncentrična polja, tri koncentrična cilja i tri koncentrične faze.

 • Tri koncentrična polja su: telesno polje, mentalno polje, i polje okoline. Energija samoislceljenja je fiksirana (zaposednuta; blokirana) na različitim pozicijama u sva tri polja. Ona treba postepeno da bude oslobođena da bi protekla centralnim tokom samoisceljenja u organizmu.
 • Tri koncentrična cilja su: relaksacija, prijatnost (zadovoljstvo), i samoisceljenje. Oni su direktno povezani sa dostizanjem optimalnog nivoa psiho-neuro-endokrino-imunološkog balansa u ljudskom organizmu.
 • Tri koncentrične faze su: oslobađanje, transformacija, i usmeravanje samoisceljujućeg potencijala.

U toku tretmana uobičajeno je da se pojave doživljaji i iskustva tipa mentalnih i telesnih blokova, strahova, otpora, izviranje raznovrsnih kognitivnih i emocionalnih sadržaja, kao i drugih kontra-sila sa različitih pozicija-polja u smislu inhibicije procesa samoisceljenja. Koncentrično samoisceljenje sadrži i koristi kombinovane tehnike sa ciljem efikasnog prevazilaženja takvih, očekivanih prepreka.

KONCENTRIČNO SAMOISCELJENJE se preporučuje u tretmanu energetskih dizbalansa i deficita, psihosomatskih sindroma, endokrinih i imunoloških poremećaja, hroničnih stresnih i post-traumatskih poremećaja, burn-out sindroma (pregorelost od radnog stresa), kao i kod post-operativnih stanja. Isto tako se preporučuje top-menadžerima i izvršnim direktorima kao strategijski model energetske autoregulacije, kao i prevencije razvijanju stresnih i psihosomatskih poremećaja.