Slike predstavljaju vizuelne sadržaje koji svojom temom, grafičkim formama, svetlosnim ritmovima, energetskim nabojima i kompozicijom mogu da izazovu određenu psihičku promenu kod recipijenta.

Da bi se dogodila pozitivna promena kod posmatrača, neophodna je prethodna pravilna i stručna selekcija vizuelnog sadržaja. Zatim je potrebno da nastane potpuno usmeravanje pažnje posmatrača ka slici, uz povećanje njegove čulne prijemčivosti i perceptivne spremnosti prepuštanju novostvorenim unutrašnjim doživljajima. Sve ovo na kraju ovakvog kreativnog procesa dovodi do oslobađanja optimalnog energetskog protoka i time do nove, poboljšane sinhronizacije psihofizičkog funkcionisanja. Vizuelni sadrzaj se time pretvara u pozitivni bio-psiho-socijalni stimulus za čoveka – posmatrača.

Lekovita umetnost (Healing Art) je područje gde iskusni terapeut, koji je istovremeno i visoko kreativna ličnost, može da doprinese masovnom pozitivnom uticaju na ljude. Pročitajte, između ostalog, i moje knjige “Kreativni proces i psihoanaliza” i “Moć Psihodrame”.

Vama preostaje da, putem unutrašnje percepcije i intuicije (emocionalne inteligencije), izaberete sadržaje koji će izvršiti pozitivni uticaj na vas. Zatim, postupak (procedura) upotrebe slika je sledeći:

 

1. Postavite sliku ispred sebe na optimalnom rastojanju i potpuno usmerite pažnju ka njoj...

2. Otvorite svoju unutrašnju percepciju i povežite je sa sadržajem ispred vas...

3. Osetite promenu vašeg unutrašnjeg protoka...

4. Povežite se sa pozitivnim tokom i ponesite ga sa sobom...

5. Uživajte!

Feedback: creative@zvonkodzokic.com