PSIHODIJETA

Psihološki program za slabljenje

Regulišite ishranu mentalnim pristupom!

Značaj
Nekontrola u jelu predstavlja izuzetno važan psihosomatski problem. Odražava se preko neželjenih promena telesne težine, nezadovoljstvom sopstvenim izgledom, smanjenim samopouzdanjem i raspoloženjem, kao i mogućim ishodom u telesnu bolest. Milioni ljudi u svetu stradaju od narušenog balansa u kontroli unosa hrane. Sadašnji programi u dijetologiji uglavnom  su zasnovani na strogim režimima za unos određenog (selektivnog) tipa ishrane, što uobičajeno izaziva jake psihosomatske reakcije (pa i negativne) kod velikog procenta korisnika ovakvih dijeta.

Mentalni pristup
Psihička (ne)moć je centralna pokretačka snaga u poremećaju ishrane, čak i kada se ona javlja u sklopu somatskih (hormonalnih i drugih) oboljenja. Sticanjem kontrole nad vašom psihom, vi ćete uspešno izaći na kraj sa vašim problemom u ishrani. To je moguće preko optimalnog mentalnog programiranja (optimal mind-set), koje treba da omogući uspostavljanje zdravog i redovnog načina ishrane bez posebnog napora.

Moto
„Važno je jesti, a ne prejesti se!“

Psihodijeta
Potrebno je jednostavno praćenje procedura koje su sastavni delovi ovog programa. Psihodijeta je krajnje efikasna ukoliko se pridržavate sledećih koraka:

1. Određivanje psihičke mape problema

Uobičajeno psihička mapa sadrži sledeće mentalne sadržaje koji su istovremeno i tačke fiksacije loših navika u ishrani:

 • Zavisnost od ponavljanja ukusa i rituala
 • Nemoć da se održi samodisciplina i samokontrola
 • Smanjeno samopouzdanje
 • Strah od negativnog ishoda
 • Potisnuti bes
 • Izbegavanje situacija i susreta sa okolinom

Ove tačke mentalne fiksacije održavaju princip ponavljanja stvaranjem psihičke napetosti, razdražljivosti, agresivnosti, iscrpljenja i depresivnosti.
           

2. Određivanje dijete (parametri zdrave ishrane):
 • Obroci – obim i kvalitet jela
 • Pravilan ritam jela
 • Optimalna tehnika jela
3. Specijalni mentalni trening
 • Reprocesiranje emotivnih i kognitivnih sadržaja (resetovanje mentalnih blokada)
 • Tehnike resetovanja loših navika i prisile za ponavljanjem
 • Trening psihosomatske relaksacije
 • Trening pozitivne vizuelizacije i mišljenja
 • Trening (volje) doslednosti u praćenju i održavanju procedura
4. Opšti program
 • Redovan san
 • Redovno kretanje
 • Redovno druženje
 • Zabava i hobi

Program
Uglavnom psihodijeta se odvija preko dva tipa programa:

 • Kratki program – vreme trajanja tri nedelje
  Preporučuje se osobama koje imaju manji problem u ishrani, veliku motivaciju i snagu volje. Nekada se upotrebljava i probno, u cilju istraživanja težine problema i mogućnosti njegovog savladavanja
 • Duži program – vreme trajanja tri i više meseci
  Preporučuje se ukoliko problem u ishrani postoji duže vremena, uz nedostatak samopouzdanja i izraženu potrebu za vođenjem. Duži vremenski period u ovom programu se koristi i za primenu psihoterapije i stres menadžmenta u cilju celovitijeg ozdravljenja i unapređenja ličnosti.

Omogućite vašem telu da dobije željenu formu u idealnom vremenskom ritmu i uz osećaj zadovoljstva!