STRES I SPORT

Specijalni program mentalnih treninga za vrhunske sportiste

 

Značaj
Sport, kao rekreacija, predstavlja izvanredni mehanizam rasterećenje od stresa. S druge strane, pak, profesionalno bavljenje sportom i težnja ka vrhunskim rezultatima nosi sa sobom dopunska opterećenja za ličnost u vidu viisokog nivoa specifičnog mentalnog i fizičkog stresa.

Rizik
Nepravilno regulisanje stresa i neadekvatno upravljanje mentalnim i fizičkim kapacitetima, u određenim fazama i situacijama u takmičarskom sportu, često puta dovodi do nepredviđenih psihičkih blokada, nakupljanje nezadovoljstva i besa, štetne impulsivnosti, pada uspešnosti, demotivacije, anksioznosti, depresivnosti, povećanog zamora, razvoja sindroma pregorevanja, čestih povreda zbog nemoći u održavanju optimalnog psihofizičkog balansa, sporog procesa rehabilitacije od zadobijenih povreda, otežanog vraćanja forme i dr.
           
Cilj
Ispostavlja se kao nužnost prihvatanje realnosti da, pored redovnog fizičkog i taktičkog treninga, vrhunski sportisti treba posvećeno da rade na polju usvajanja antistresnih tehnika i mehanizama upravljanja stresom pre, za vreme i posle takmičenja (meča), kao i specifičnih mentalnih treninga u cilju poboljšanja takmičarskog uspeha. Stabilnost, optimalni psihofizički ritam i fokusirana mentalna energija predstavljaju osnovu takmičarskog uspeha.
           
Moto
„Um je ključ uspeha!!“
           
Program
Ovaj specijalni program se sastavlja prema jedinstvenim potrebama svakog vrhunskog sportiste ponaosob. Njegovo građenje i zvođenje uglavnom prolazi kroz sledeće faze:

  • Procena potreba i mogućnosti
  • Kreiranje plana
  • Rad na ličnosti
  • Antistres trening (specifično skrojen)
  • Specijalni mentalni trening (jedinstven za svakog sportistu)
  • Praćenje
  • Usavršavanje